Developers.nl

Business Analyst

ICT & Digital - Analysis

Developers.nl is voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een Business Analyst.

Opdrachtomschrijving:

Je zult vanuit jouw rol als business analist een bijdrage leveren aan de opdracht om in gezamenlijkheid met meerdere Defensie onderdelen te komen tot een vastgestelde en geborgde visie op de vervanging van de HR IT systemen. Lopende initiatieven en projecten moeten bijeen gebracht worden en er dient een ontwerp voor een nieuw HR IT landschap te worden opgesteld. Het uiteindelijke doel is om tot een vernieuwd HR IT landschap te komen ter ondersteuning van de gehele Defensie organisatie.  

Wat ga je doen?

 • Je brengt de huidige IT/IV (inclusief toekomstige behoeften) in kaart en vertaalt deze naar de benodigde inrichting van het toekomstig HR IT landschap. Dit doe je samen met beleidsmakers en specialisten;
 • Je maakt de impact van een IT behoefte inzichtelijk in samenwerking met experts op het gebied van IT infra, -beheer en -security;
 • Je werkt de IT behoeften samen met inhoudelijke experts uit tot projectvoorstellen, die onderdeel worden van de programma aanpak van het Programma Vernieuwing HR IT;
 • Tijdens de realisatie van een project blijf je als inhoudelijk expert betrokken om de implementatie van de gewenste oplossing van de IT behoefte verder vorm te geven en uiteindelijk te monitoren;
 • Je houdt rekening met onderwerpen zoals Applicatie Portfolio Management, Applicatie Lifecycle Management, Applicatie Hosting, Enterprise Content Management en Applicatie Rationalisatie;
 • Je werkt digitaal samen;
 • Je bent bekend of hebt ervaring met risicomanagement, privacy assessments zoals DPIA, project management zoals Prince2, IT architectuur en ITIL inrichting;

Takenpakket:

1. Inventariseren huidige processen binnen het P&O domein en de vertaling daarvan naar de huidige en toekomstige IT;

2. Adviseren over de impact van beoogde wijzigingen in de processen op het P&O datamodel;

3. Afstemmen van de oplossingen en architectuur met enterprise en solution architecten;

4. Vertaling van de behoefte vanuit gebruikers, werkzaam binnen P&O domein binnen Defensie, naar use cases en flows van gegevens;

5. Uitwerking van gebruikersbehoefte en technische eisen naar een geprioriteerd PvE t.b.v. verwerving van de oplossing;

6. Monitoren en afstemmen tussen projecten en initiatieven waarvoor een afhankelijkheid bestaat;

7. Bijdrage leveren aan de uitwerking van projectvoorstellen met input van specialisten van verschillende betrokken afdelingen/stakeholders;

8. Bijdrage leveren aan het toetsen van de naleving van de gekozen architectuuroplossing en enterprise architectuur tijdens de realisatie- en implementatiefase van een project;

9. Adviseren over oplossingen voor knelpunten tijdens de realisatie- en implementatiefase van een project.

Achtergrond opdracht:

De geschetste werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Personele, Organisatie en Medische IT organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Commando Materieel en IT (COMMIT). De afdeling POM IT draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De business analist zal in ieder geval ten dele werkzaam zijn binnen het Programma Vernieuwing HR IT waar de afdeling POM IT aan bijdraagt. Dit programma beoogt door de vervanging van een 60-tal applicaties, om hiermee nieuwe functionaliteiten te realiseren die nodig zijn om deze HR ambitie te faciliteren. De aandachtsgebieden binnen het programma beslaan de volle breedte van het Personeel en Organisatiedomein voor de hele Defensie organisatie. Denk daarbij aan applicaties en functionaliteiten ten behoeve van werving en selectie, talent management, personeelsmanagement maar ook payroll en welzijn. Het programma is daarmee één van de vijf grootste IT-programma's van Defensie. 

Functie-eisen:

 • Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring op  HBO werk- en denkniveau
 • Min. 3 jaar werkervaring als Business Analist in complexe IT-projecten/programma's
 • Min. 3 jaar ervaring met opgedane analyses te vertalen naar een gedegen advies
 • Min. 3 ervaring met het gebruik maken van specifieke kennis om relevante ICT-technologie en - specificaties te definiëren die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten, toepassingen of infrastructuur verbeteringen
 • Min.  3 jaar ervaring met het analyseren van bedrijfsprocessen en bijbehorende informatiebehoefte en het zorgen voor de meest passende informatiestructuur. Daarbij het integreren van de juiste informatiestructuur in de bedrijfsomgeving en het controleren van informatie en kennis om waarde voor het bedrijf te creëren. 
 • Min. 3 jaar ervaring met het benutten van kennis en ervaring om bestaande ICT-processen en -oplossingen te onderzoeken t.b.v. analyse van een fit met de toekomstige behoefte. Daarbij aanbevelingen doen op basis van beredeneerde argumenten
 • Je bent in staat om betrouwbare relaties op te bouwen met klanten en hen helpen hun behoeften duidelijk te maken. Daarbij het gebruikmaken van een brede specialistische kennis van de activiteiten van de klant om mogelijke oplossingen voor de zakelijke behoeften te bieden
Functie-wensen:
 • Bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van het takenpakket (zie opdrachtomschrijving) binnen een programma- cq. Multi projectmanagement omgeving
 • Bij voorkeur kennis en ervaring van Personele- en Organisatiesystemen in combinatie met een HR achtergrond
 • Bij voorkeur affiniteit met wet- en regelgeving, normen en standaarden (o.a. privacy & security) binnen het P&O domein
 • Bij voorkeur geïnteresseerd in trends en innovaties binnen het P&O domein en/of aanpalende domeinen
 • Bij voorkeur ervaring met het interpreteren van de kaders en richtlijnen van IT-architectuur
Referentienummer (67984)

Solliciteer nu!

Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 10 MB zijn.
utrecht
consultant, freelancer
32 uur per week
Jessy van der Weerden
Resourcer
j.vanderweerden@developers.nl
0031621297059