Developers.nl

Procesmanager IT

ICT & Digital - IT Management - Referentienummer (71291)

Developers.nl is op zoek naar een Procesmanager IT voor COA in Den Haag.

Klant: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Locatie: Den Haag

Start: Maandag 1 juli 2024

Periode: 12 maanden met optie tot verlenging

Inzet: 36 uur per week

Tarief: In overleg

Aanbieding indienen voor: Woensdag 22 mei 2024 vóór 12:00

Opdrachtbeschrijving:

Rapporteert aan Teamhoofd ICT

Bewaakt het proces dat wijzigingen in het ICT-landschap toepast, binnen de geldende afspraken, terwijl de integriteit van de bestaande ICT-diensten intact blijft.

Taken:

 • Levert een bijdrage aan en stelt voorstellen op ten aanzien van het changemanagementproces.
 • Is aanspreekpunt en adviseert de leidinggevende en andere belanghebbende voor optimalisatie van het changemanagementproces.
 • Is verantwoordelijk voor het gehele changemanagementproces, het overleg met betrokken partijen en de planning van de wijzigingen.
 • Toetst en autoriseert wijzigingsverzoeken.
 • Organiseert periodiek het wijzigingsoverleg.
 • Waarborgt proces door middel van de acceptatiecriteria in beheer name.
 • Evalueert geïmplementeerde (project)wijzigingen en initieert eventuele verbetertrajecten.
 • Rapporteert en escaleert aan MT ICT en andere belanghebbende.

Eisen:

 • Hbo-niveau.
 • Lean (IT).
 • ITIL (4).
 • Prince2.
 • Agile (Dev/Ops).

Competenties:

 • Netwerkvaardigheid: In staat zijn relaties, binnen en buiten de organisatie, te ontwikkelen, bestendigen en benutten.
 • Klantgerichtheid: in staat om als gesprekspartner op te treden tussen gebruikersorganisatie, leveranciers en ICT.
 • Abstractievermogen: Het vermogen om vraagstukken van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te brengen.
 • Visie: Je hebt het vermogen om een toekomstbeeld te ontwikkelen op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen.
 • Samenwerking: Het vermogen hebben binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren. Dit uit zich onder andere in door zijn/haar collega’s gezien en geaccepteerd te worden in de lead rol.
Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 3 MB zijn.
Siborah Ghaim
Resourcer