Developers.nl
Projectleider BCM
ICT & Digital - IT Management - arnhem

Developers.nl is op zoek naar een Projectleider BCM voor een directe eindklant in Arnhem. 

Locatie: Arnhem (Hybride)

Start: Begin september 2024

Periode: Tot 31 december 2024 met optie tot verlenging

Inzet: 16 - 24 uur per week

Tarief: Max. €110,- 

Uiterlijk aanbieden vóór: Dinsdag 6 augustus vóór 12;00 

Opdrachtomschrijving

Eind 2023 heeft de directie opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de bedrijfscontinuïteit verder kan worden versterkt. Hiertoe is een inventarisatie uitgevoerd van zogeheten ‘generieke maatregelen’ die de bedrijfscontinuïteit nu al versterken en voor heel de gehele organisatie van toepassing zijn.

In de eerste helft van 2024 is onderzocht welke specifieke maatregelen mogelijk extra genomen kunnen worden bij een van de centra of bij de stafafdelingen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de inventarisatie van al onze werkprocessen t.b.v. onze bedrijfsarchitectuur. Per centrum is een voorstel gedaan voor de strategische bedrijfsprocessen en is dit besproken met de centrummanager. Gekeken is naar criteria als uitval, informatieverlies, reputatie- en imagoschade, financiële schade en communicatie. Het beeld dat uit deze inventarisatie is ontstaan, geeft weer wat de meest strategische bedrijfsprocessen zijn waarvoor continuïteit van belang is, en hoe we dit verder kunnen versterken.

Het MT heeft ingestemd met voorstellen; deze worden opgepakt binnen de centra en stafafdeling. De MT leden zijn zelf verantwoordelijk voor bedrijfscontinuïteit en implementatie van de geschetste maatregelen in het eigen centrum/staf (met ondersteuning van de afdeling FI&A).

De projectleider:

 • Onderzoekt hoe advisering & ondersteuning met betrekking tot BCM belegd kunnen worden in de staande organisatie, te weten bij team staf FI&A, onder verantwoordelijkheid van Teammanager FI&A. Het betreft onder meer het beleggen van de volgende taken:
 • Adviseren en ondersteunen bij de implementatie van maatregelen
 • Bijhouden overzicht van verbeteracties
 • Laten monitoren overall voortgang
 • Rapporteren resultaten aan het MT.
 • Werkt de noodzakelijke BCMprocesdocumenten uit (t.w. bedrijfs-continuïteitsplan en crisiscommunicatieplan, risicomatrix en MT voortgangsrapportage);
 • Geeft opvolging aan het borgen van geprioriteerde generieke en specifieke continuïteitsmaatregelen (vastgesteld in MT besluit);
 • Vraagt aandacht voor overzicht en samenhang met andere initiatieven die aan bedrijfscontinuïteit raken;
 • Vraagt aandacht voor proactieve signalering van wetgeving op dit vlak en daaruit voortvloeiende consequenties voor het NIPV;
 • Bereidt een MT-crisisoefening voor, te plannen in Q4 2024 en stelt een plan om voor een jaarlijkse crisisoefening.

Een traject als hierboven beschreven is een proces met veel stakeholders en betrokkenen. Het raakt de interne organisatie, betrokken medewerkers en zorgt voor een verandering in werken. Het is belangrijk dat zowel de formele kant (het proces, mitigeren van risico’s) als de organisatorische kant (bewustwording, verandering taken) aandacht krijgen. Een traject als dit is vooraf niet volledig te beschrijven, het vraagt flexibiliteit van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De projectleider helpt ons met zijn/haar kennis en ervaring om dit traject te doorlopen, helpt ons om de gewenste situatie en/of beschreven doel bij te stellen en scherp te formuleren, helpt ons om keuzes te maken, helpt ons in het realiseren van het beoogde resultaat.

Eisen

 • Afgeronde hbo diploma
 • Min. 3 jaar ervaring met BCM, zowel risicoanalyse als borgen opvolging en monitoring.
 • Ervaring met projectmanagement
 • Ervaring in het geven van advies op MT/Direct-niveau 
 • Ervaring met informatiebeveiliging: ISO27001 en de BIO

Wensen

 • Min. hbo diploma; voorkeur richting informatie- of bedrijfskunde 
 • Bekend in het veiligheidsdomein 
 • Ervaring op het snijvlak van de business en IV/ICT

Competenties

 •  Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Proactieve en ondernemende houding
 • Doortastend, analytisch en oplossingsgericht in complexe vraagstukken
 • In staat om risico's te identificeren en het aanbevelen van passende oplossingen 
 • Ervaring in samenwerken met verschillende teams en belanghebbenden 
Referentienummer: 79292

Wat bieden we aan?

.

Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 3 MB zijn.
Shelley Kok https://www.pauwelsconsulting.com/wp-content/uploads/2022/11/Shelly_openweb_low.jpg
Shelley Kok
Corporate Recruitment
0031618010939