Developers.nl

Senior Regievoerder Connectiviteit

ICT & Digital - IT Management

Developers.nl is voor Logius in Den Haag op zoek naar een Senior Regievoerder Connectiviteit. 

Opdrachtomschrijving

Binnen het afsprakenstelsel Diginetwerk is er behoefte aan een flexibele en praktisch ingestelde Senior Stelseladviseur Connectiviteit, die het team Diginetwerk komt versterken.

Je voert regie op het gebied van connectiviteit in de breedste zin en de beveiliging daarvan. Je analyseert en adviseert over stelselvraagstukken op tactisch en strategisch niveau en bereid dit voor met de collega’s van het team Diginetwerk. Je zorgt voor draagvlak van je analyse en advies door presentaties in de daarvoor bestemde gremia. Vervolgens zorg je dat dit in samenwerking wordt geactualiseerd in de stelseldocumentatie (o.a. aansluitvoorwaarden, architectuurdocumenten). Hiervoor onderhoudt je contacten met adviseurs, architecten en servicemanagers binnen Logius en buiten Logius met leveranciers en afnemers (overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak).

Achtergrond opdracht

Logius, Directie "Programma's, Stelsels en Standaarden", afdeling Stelsels, voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken regie op stelsels die (rechtstreeks of indirect) worden gebruikt in de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Het afsprakenstelsel Diginetwerk is één van die stelsels. Het is een publiek-private-samenwerking en een veiliger alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties. Diginetwerk is ook één van de bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de Digitale Overheid.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of ervaring
 • Min. 4 jaar ervaring op strategisch en tactisch management niveau binnen de overheid op het gebied van Informatieverwerkingsmanagement 
 • Min. 4 jaar ervaring met het ontwikkelen van een visie op het gebied van IVM binnen de (rijks-)overheid
 • Min. 4 jaar ervaring met het bereiken van synergie binnen de (rijks-)overheid op het gebied van ICT

Functie-wensen

 • Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen

Competenties

 • Bestuurlijk sensitief en bent omgevingsbewust
 • Resultaatgericht en zorgt dat het vastgestelde doel, product of effect wordt bereikt, stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor zichzelf en eventueel voor anderen en stemt dit af
 • Kan goed samenwerken, werkt verbindend, heeft aantoonbare ervaring met het hebben en gebruiken van een netwerk. Smeedt allianties om een gezamenlijk doel/resultaat te bereiken
 • Heeft oog voor situaties die een risico of kans zijn. Signaleert knelpunten en komt met voorstellen (inhoudelijk en/of procesmatig)
 • Bekijkt situaties/vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en toetst haalbaarheid en uitvoerbaarheid van adviezen en ideeën bij experts
 • Houdt rekening met politiek-bestuurlijke verhoudingen, kent het krachtenveld, stemt stijl en toon af op de situatie en op de doelgroep
 • Overziet de mogelijke consequenties van zijn/haar standpunt (voor-, nadelen, afbreukrisico, etc.).
Referentienummer (68292)

Wat bieden we aan?

.

Solliciteer nu!

Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 10 MB zijn.
den haag
consultant, freelancer
16 uur per week
Ralph de Muijnck
Resourcer
r.demuijnck@developers.nl
0031639446978