Developers.nl

BI Specialist

ICT & Digital - BI/Data

Developers.nl is voor het Min. van Defensie op zoek naar een BI Specialist. 

Achtergrond opdracht

De Business Intelligence Competence Center specialist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses en (Geografische) visualisatie . In eerste instantie zal hij/zij starten met ondersteuning bij het maken van visaluaties. Hij/zij vertaalt een klantvraag naar een datamodel en informatieproduct . Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Business Intelligence Competence Center specialist bij het bouwen van nieuwe data modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Business Intelligence Competence Center specialist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast het ondersteunt hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens het ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en mee denken met mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te uit te (laten) voeren. Kent de nieuwste mogelijkheden en toepassingen van BI/informatievoorziening en dataopslag en -verwerking. Adviseert richting JIVC en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Hoe kan de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement implementeren in de organisatie ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende solution architecturen en het bewaken conform KMar-standaarden voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere ‘big-data’, ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen.

Werkzaamheden

 • Het bouwen van dashboards en standaard rapportages met gebruikmaking van visualisatietechniek van QlikSense en Nprinting
 • Ontwikkelen en onderhouden van QlikSense laadscripts in SQL en de Qlik scripttaal
 • Inrichten van streams, tasks en security rules in Qlik Management Console (QMC)
 • Het vertalen een klantvraag naar een datamodel en een dashboard of standaard rapportage
 • Test samen met de hoofdgebruiker de data en berekeningen en draagt zorg voor de verbeteringen op basis van de testresultaten. 
 • Stemt af met MetaDataGegevens Management over de juiste definities en terminologie, zodat in het gehele systeem de data eenduidig geïnterpreteerd kan worden en herleidbaar is naar de brondata
 • Ondersteunt de BICC bouw coördinator bij het in productie nemen van het rapportage/ analyse ondersteunende product
 • Draagt zorg voor de juiste en volledige oplevering van de documentatie en de overdracht naar de support medewerkers. 
 • Levert tweede lijns ondersteuning bij vragen of problemen bij de opgeleverde producten
 • Adviseren en bewaken van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen
 • Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases
 • Technische advisering m.b.t. toolgebruik rapportage en analyse.

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatievoorziening en/of Data Science
 • Min. 2 jaar ervaring met het formuleren van requirements en het beschrijven van user stories en use cases
 • Min. 2 jaar kennis en ervaring met het analyseren van databases en datasets en het maken van de vertaling naar de gewenste informatieproducten 

Functie-wensen

 • Min. 4 jaar ervaring met IT-projecten binnen de overheid
 • Min. 4 jaar ervaring met WPG
 • Certificaten m.b.t. Datawarehousing en visualisatietooling
 • Ervaring met N-printing van Qlik, ervaring met Informatica suite waaronder Powercenter
 • Min. 3 jaar ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering, database technologieën) 
Referentienummer (68062)

Solliciteer nu!

Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 10 MB zijn.
huis ter heide
consultant, freelancer
32 uur per week
Ralph de Muijnck
Resourcer
r.demuijnck@developers.nl
0031639446978