Developers.nl

Agile Coach

ICT & Digital - IT Management

Developers.nl is voor de IND in Den Haag op zoek naar een Agile Coach.

Opdrachtbeschrijving:

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft behoefte aan een extra Agile Coach.

Werkzaamheden:

 • Coacht scrum-teams, release train engineers, product owners en overige rollen waar teams mee samenwerken;
 • Ondersteunt de Product Owners en Scrum Masters in hun verdere ontwikkeling;
 • Laat zelforganiserende teams zelfstandig(er) werken;
 • Is vaardig in het communiceren met verschillende lagen van het (programma)management;
 • Kan goed omgaan met weerstand;
 • Is door het inzetten van de juiste practices en tools in staat om omstandigheden te creëren zodat (gedrags)veranderingen kunnen plaatsvinden zodat we (o.a.) naar high performing teams toe kunnen groeien;
 • Adviseert over relaties en inrichting van informatie-uitwisseling tussen teams zodat de teams goed kunnen samenwerken;
 • Draagt actief bij aan een aanpak van continu verbeteren;
 • Adviseert over het inrichten en operationaliseren van verschillende vakgroepen en communities;
 • Adviseert over opschalen en mogelijke toepassingen van frameworks zoals Safe, Less of Spotity-model;
 • Adviseert het (programma)management bij het maken van organisatiekeuzes, waaronder teamopzet en het voortbrengingsproces;

De IND zit in een agile transitie en vernieuwt de komende jaren haar informatievoorziening stapsgewijs, met als doel invulling te geven aan een aantal verschillende ambities: het wegwerken van onze afhankelijkheid van problematische legacy, het verbeteren van onze plan-, sturings- en verantwoordingsinformatie, het mogelijk maken van informatiegestuurd werken en het beter ondersteunen van medewerkers in het primaire (en secundaire) proces. De realisatie hiervan vind plaats in het Programma Toekomstige Informatievoorziening. We zijn dus in transitie en vernieuwen, dit maakt dat onze organisatie groeit en er veel veranderd. Momenteel zijn er 2 agile coaches ingezet om ons te helpen bij de agile transitie en de groei (en professionalisering) van onze organisatie. Dit is niet meer voldoende en daarom zoeken we een extra agile coach.

Functie-eisen:

 • De aangeboden kandidaat is PSM II gecertificeerd.
 • Min. 5 jaar ervaring in Agile coaching.

Functie-wensen:

 • ruime ervaring in het transformeren en begeleiden van agile transities, organisatie inrichting en -processen, leiderschap/management coaching, workshops en trainingen
 • ervaring met een hybride programma-aansturing en uitvoering (prince II en Agile/Scrum)
 • uitgebreide ervaring in het coachen van teams en individuen
 • ervaring met Scaled Agile werken
 • Is bv Agile practitioner of master level bij het Agile consortium
 • Ruime ervaring met DevOps
 • ervaring met zogenaamde scaling frameworks zoals bv Spotify,SAFe, Less

Competenties:

 • Is communicatief sterk, kan goed kunnen verbinden: met teams, binnen teams, management niveaus en collega';s
 • Beïnvloeden en Overtuigen
 • Faciliteren
 • Kennis overbrengen
 • Netwerken
 • Bevat hoge organisatie sensitiviteit, bereidheid kennis met andere coaches te delen;
 • Je bent meer een doener, prakticus, dan een theoreticus

Bij interesse zien wij graag een CV met motivatie tegemoet!

Referentienummer (68312)

Solliciteer nu!

Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 10 MB zijn.
den haag
consultant, freelancer
36 uur per week
Pieter van den Assem
Pieter van den Assem
Resourcer
p.vandenassem@developers.nl
0031610182423