Developers.nl
Technisch Verantwoordelijke
ICT & Digital - Support - maasland

Developers.nl is op zoek naar een Technisch Verantwoordelijke voor Ministerie van Defensie in Maasland.

Klant: Ministerie van Defensie

Locatie: Maasland

Start: z.s.m.

Periode: 12 maanden (met optie tot verlenging)

Inzet: 38

Tarief: In overleg

Aanbieding indienen voor: 18 juni 2024 12:00 uur

Opdrachtomschrijving:

Technisch Verantwoordelijke werkzaamheden behorende bij aandachtsgebied Defensiepas PKI en contactloze toepassingen. De sectie Beveiliging maakt onderdeel uit van de afdeling GIT&Infra. De primaire doelstelling van GIT & Infra is het exploiteren van de Defensie Infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt.

De functie kent de volgende taken:

 1.  Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwsteen zo nodig in samenwerking met andere bouwstenen en leveranciers.
 2. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwsteen.
 3. Stelt technische impact analyses op.
 4. Ontwikkelt indien nodig bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICTarchitecturen en infrastructuren.
 5. Coacht de Senior Ontwerper(s).
 6. Coordineert de werkzaamheden van de (Senior) ontwerpers binnen de Productieclusters.
 7. Geeft leiding aan (technische) wijzigingen binnen de Productieclusters.
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging (BEV) van de afdeling JIVC/Generieke IT & Infra.

JIVC:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Eisen:

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding
 • Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring als ontwerper of IT architect.
 • Min. 1 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur/manager.
 • Min. 3 jaar aantoonbare werkervaring in het security domein.
 • Min. 1 jaar kennis van, en ervaring met, smartcards (contactchip en contactloze technologie) en Public Key Infrastructure.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van security en compliance, om beveiligingpraktijken en nalevingsvereisten op de on premise cloud te kunnen toepassen, ten aanzien van onder andere netwerksegmentatie, acl's en het mitigeren van kwetsbaarheden in de virtuele infrastructuur.
 • Het gebruik maken van specifieke kennis om relevante ICT-Technologie en -specificaties te definieren, die kunnen worden ingezet bij de bouw van meerdere IT-projecten, toepassingen of infrastructuurverbeteringen.
 • Analiseren, Beïnvloeden, Communiceren, Conceptueel denken, Initiatief, Samenwerken, Verantwoordelijkheid, Visie

Wensen:

 • Kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van SIEM, Microsoft architectuur (m.n. Active Directory), Linux, netwerken, netwerk koppelingen en cloud technieken zoals containerization en kubernetes evenals begrippen als DevOps en CI/CD.
 • Kandidaat kan bij voorkeur bijdragen om het geautomatiseerd beheer van de virtuele infrastructuur te verbeteren.
 • Kennis van en ervaring met audits en/of certificeringen
 • Kennis en ervaring met Rijkspas-normenkader
Referentienummer: 69563
Klik of sleep je documenten hier naartoe
We accepteren Word en PDF bestanden. Bestanden mogen max. 3 MB zijn.
Raisa Keerveld
Resourcer